Üniversite ve TSO birlikte çalışacak
Ar-Ge ve İnovasyon iş birliği