Anasayfa   Anasayfa Anasayfa İnsan Kaynakları   İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Anasayfa   Künye Anasayfa Anasayfa   İletişim
Düzce Postası
Düzce Postası Hava Durumu Düzce : 25.8
22.1.2019
Düzce Postası Android Uygulaması
Anasayfa   ANASAYFA   Yerel Haber   YEREL HABER   Gündem   GÜNDEM   Gündem   ASAYİŞ   Asayiş   SİYASET   Siyaset   EĞİTİM   Eğitim   SPOR   Spor   SAĞLIK   Sağlık   EKONOMİ   Ekonomi   ÇEVRE  
  Video Galeri   Video Galeri   Foto Galeri   Foto Galeri   Resmi İlanlar   Resmi İlanlar   Yazarlar   Ünlü Düzce'liler   Ünlü Düzce'liler   Anket   Anket   Ziyaretçi Defteri   Ziyaretçi Defteri   Künye   Künye   İletişim   Kurumsal   Kurumsal   İletişim  
   
ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇALIŞTIRMA HAKKININ VERİLMESİ İHALE İLANI
Resmi İlan 2016.03.31 - 08:37:28

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇALIŞTIRMA HAKKININ VERİLMESİ İHALE İLANI

 

İHALENİN KONUSU

Düzce Belediyesince ekteki haritada durakları ve güzergahı belirlenen Düzce Merkez – Yeşilçam – Muncurlu – Gümüşpınar – Musababa – Hacıaliler – Altınpınar Mahalleleri güzergahında Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre rotasyonlu olarak 20 dakika arayla çalıştırılacak asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 6 (altı) adet araca (Özel Halk Otobüsü) 10 yıl süreliğine çalıştırılma hakkı verilmesi.

İHALENİN USULÜ            :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereği "Kapalı Teklif Usulü Artırma" yöntemi ile ihale edilecektir.

İHALESİ YAPILACAK İŞİN

NİTELİĞİ     :Hizmet

NEVİ  :Çalıştırılma Hakkı verilmesi.

MİKTARI     :6 (altı)  adet otobüs

İHALENİN NEREDE HANGİ TARİHTE VE SAATTE YAPILACAĞI

İhale 19/04/2016 Salı günü saat 16:00' da Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen salonunda yapılacaktır. Muhammen bedellerde KDV hariçtir. Muhammen bedelin altındaki teklifler geçersiz sayılacaktır.

 

                    Muhammen Bedel                                                    Gecici Teminat

                         (KDV Hariç)                                                                Tutarı

                        300.000,00TL                                                            9.000,00TL

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki belgeleri verecektir.

a)      Tebligat Adresi (Gerçek kişi ise kanuni İkametgâh Belgesi, tüzel kişi ise Oda Kayıt Belgesi) (İhale yılı içerisinde alınmış)

b)     Gerçek kişi ise Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve İmza Sirküleri.

c)      Tüzel kişiliği temsilen katılacakların Yetki Belgeleri, İmza Sirküleri.

d)     Vekaleten katılacaklar için Vekaletname ve İmza Sirküleri.

e)      Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesi.

f)       Vergi mükellefi olduğuna dair ilgili vergi dairesinden belge (gerçek kişiler için aranmaz.)

g)      Tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair ticaret ve sanayi odasından alınan belge.(İhale yılı içerisinde alınmış)

h)     İhaleye özel, tüzel ve ortak girişim olarak katılabilinir. Ancak ortak girişim olması halinde yukarıda istenen belgeler ayrı ayrı her ortak için getirilecektir.

i)        Taahhütname-1:Katılımcılar “İhalenin kendisine kaldığı takdirde teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz otobüs temin edeceğine ve işin başlangıç tarihi itibari ile otobüsleri hizmete sunacağına, bu süre zarfında belirtilen şartlarda otobüs temin edemeyip ihalenin feshine sebebiyet vermesi durumunda teminatının irat kaydedilmesini kabul ettiğine, Düzce Belediye Başkanlığından bu hususta hiçbir hak talep etmeyeceğine” dair noter tasdikli taahhütname getireceklerdir.

j)       Taahhütname-2:"Düzce Belediyesi özel halk otobüsü çalıştırılma işinde Düzce Belediyesinin belirleyeceği Elektronik Ücret Toplama Sistemini ve bu sistemden elde edilecek brüt gelir üzerinden; Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen oranında hizmet bedeli (komisyon) kesintisini kabul ve taahhüt ettiğine" dair noter tasdikli taahhütname getireceklerdir.

k)     Teknik şartnamedeki özelliklere haiz yeni (0 km) araçlara sahip olanlar araç trafik ruhsatnamelerinin fotokopisini getirecek olup Taahhütname-1 vermeyeceklerdir.

l)        Yukarıda belirtilen teminat bedelleri için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 26. maddesinde belirtilen değerlerde Teminat verilecektir.

m)   Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ilk ilan tarihi itibari ile borcu yoktur yazısı alınacaktır.

Bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Diğer suretler kabul edilmeyecektir.

2886 Sayılı kanunun değişik 6 ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ihale bozularak teminatları Düzce Belediye Başkanlığına irat kaydedilir.

Muhammen bedel; KDV Hariç 300.000,00TL olup, geçici teminatı %3 oranında 9.000,00TL, kesin teminat ise ihale sonucu ortaya çıkacak bedelin %6sıdır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26’cı maddesindeki belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.

İhale, Sözleşme ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi resim ve harçlar ile sözleşme giderleri işleticiye aittir.

Özel halk otobüsü çalıştırılmasında elde edilen gelire ait KDV yükümlülükleri ve diğer vergiler işleticiye ait olacaktır. Bu durumdan Düzce Belediyesi hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Sözleşme bedeli üzerinden yürürlükteki orana göre hesaplanacak KDV ayrıca ödenecektir.

Çalışma hakkı verilmesi bedeli (10 Yıllık); Muhammen bedelden az olmamak üzere teklif edilen fiyatların en yükseği ihale bedeli olup 3 eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit ve ihale bedelinin toplam KDV tutarı sözleşme imzalanmadan önce, II. taksit sözleşme imzalanmasını takip eden 30 gün, III. taksit ise 60 gün sonuna kadar ödenecektir.

Sözleşme ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi resim ve harçlar ile sözleşme giderleri işleticiye aittir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İhaleye katılım için gerekli belgeler ihale tarih / saatine kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında Düzce Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilebilir. Şartnameler Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünden mesai saatleri dâhilinde görülebilir, temin edilebilir.

Haberi Yazdır
Yorum Yazın
  Düzce Postası'nı Takip Et
Twitter Takip Et
   
Yerel Haber
Gündem
Asayiş
Siyaset
Eğitim
Spor
Sağlık
Ekonomi
Çevre
Video Galeri
Foto Galeri
Resmi İlanlar
Yazarlar
Portreler
Anket
Ziyaretçi Defteri
Facebook
Twitter
Site Map
RSS
İnsan Kaynakları
Kurumsal
Künye
İletişim
Yukarı

Google-Translate | Turkish to English Google-Translate | Turkish to French Google-Translate | Turkish to German Google-Translate | Turkish to Russian Google-Translate | Turkish to Italian Google-Translate | Turkish to Spanish Google-Translate | Turkish to Arabic Google-Translate | Turkish to Japanese
Google Translate

Serbay Interactive
© Copyright 2004 - 2018 Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ltd. Şti. Dijital Reklam Ajansı: Serbay Interactive