Anasayfa   Anasayfa Anasayfa İnsan Kaynakları   İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Anasayfa   Künye Anasayfa Anasayfa   İletişim
Düzce Postası
Anasayfa   ANASAYFA   Yerel Haber   YEREL HABER   Gündem   GÜNDEM   Gündem   ASAYİŞ   Asayiş   SİYASET   Siyaset   EĞİTİM   Eğitim   SPOR   Spor   SAĞLIK   Sağlık   EKONOMİ   Ekonomi   ÇEVRE  
  Video Galeri   Video Galeri   Foto Galeri   Foto Galeri   Resmi İlanlar   Resmi İlanlar   Yazarlar   Ünlü Düzce'liler   Ünlü Düzce'liler   Anket   Anket   Ziyaretçi Defteri   Ziyaretçi Defteri   Künye   Künye   İletişim   Kurumsal   Kurumsal   İletişim  
   
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
Resmi İlanlar 29.07.2020 - 09:33:18

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırma yöntemi ile 3 yıl süreli olarak kiraya verilecektir. İhale 13 Ağustos 2020 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

        İhale edilecek mülke ait geçici teminat tutarı %3 oranında olup, tahmini bedeli (KDV hariç) ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir. Kesin teminatı ise geçici teminat bedelinden az olmamak üzere ihale sonucu ortaya çıkacak olan bedel üzerinden  %6 oranında hesaplanacaktır.

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE İHALEYE VERİLECEK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

S.No

Adres

Yer

Tahmin Edilen Bedel

(KDV Hariç)

Geçici Teminat Tutarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Hüseyin Kıl Mah. Köklük Mevkii

GSM Baz İstasyonu

TC-3744

54.000,00 ₺

1.620,00 ₺

13.08.2020

15.30

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

 • Gerçek Kişiler İçin;
 1. Kanuni ikametgâh belgesi
 2. Nüfus cüzdan sureti
 3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)
 4. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.
 5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları ve İlgili idareden alacakları yasaklı olmadıklarına dair belge.
 6. Noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz etmesi  (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
 7. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi verilmesi  (İhalenin yapıldığı yıla ait).
 8. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve arsa fax numarası (Bu adrese yazı ve fax ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.
 9. İlan metni, kira sözleşmesi ve ihale şartnamesindeki tüm hükümleri okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi.
 10. İstekinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli /müşteri tarafından bu şartnamenin 3. maddedeki tüm belgelerin verilmesi esastır.)

 

 

 

 • Tüzel Kişiler İçin;
 1. Vergi Levhası
 2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,
 3. Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
 4. Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)
 6. Ticaret Odası, Sanayi Odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge verilmesi.
 7. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi verilmesi  (İhalenin yapıldığı yıla ait).
 8. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve arsa fax numarası (Bu adrese yazı ve fax  ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.
 9. İlan metni, kira sözleşmesi ve ihale şartnamesinde ki tüm hükümleri okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi.
 10. İstekinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından bu şartnamenin 3. maddedeki tüm belgelerin verilmesi esastır.)
 11. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)
 12. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları ve İlgili idareden alacakları yasaklı olmadıklarına dair belge.

 

 

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

 

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilir. İhaleye katılım için doküman satın alınması zorunludur. İhale dokumanı 50 TL’dir. İlan olunur.                                                                                                    

                                                                                   

Haberi Yazdır
Yorum Yazın
  Düzce Postası'nı Takip Et
Twitter Takip Et
   
Yerel Haber
Gündem
Asayiş
Siyaset
Eğitim
Spor
Sağlık
Ekonomi
Çevre
Video Galeri
Foto Galeri
Resmi İlanlar
Yazarlar
Portreler
Anket
Ziyaretçi Defteri
Facebook
Twitter
Site Map
RSS
İnsan Kaynakları
Kurumsal
Künye
İletişim
Yukarı

Google-Translate | Turkish to English Google-Translate | Turkish to French Google-Translate | Turkish to German Google-Translate | Turkish to Russian Google-Translate | Turkish to Italian Google-Translate | Turkish to Spanish Google-Translate | Turkish to Arabic Google-Translate | Turkish to Japanese
Google Translate

Serbay Interactive
© Copyright 2004 - 2018 Düzce Postası Gazetecilik Matbaacılık Ltd. Şti. Dijital Reklam Ajansı: Serbay Interactive
Emlak8