8 gündem maddesi görüşüldü
Özel idare sekreteri toplantıya katıldı