Gözyaşı kanal tıkanıklığına sebep
GÖZYAŞI kanal tıkanıklığı yeni doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 5’inde görülüyor. Göz yaşı kanal tıkanıklığı şikayetlerinin doğumdan birkaç hafta sonra başladığını belirten uzmanlar, “Bebeklerde göz sulanmasının en sık sebebi göz yaşı kanal tıkanıklığı olmasına rağmen başka sebepler de vardır.

 Bunlardan en önemlisi doğumsal glokom yani göz tansiyonudur. Doğumsal glokom kanal tıkanıklığına göre çok daha ciddi bir durumdur. Ayrıca kanalı tıkayan basit doğumsal bozukluğun yanı sıra tümörler ve kistler de göz önünde bulundurulmalı” açıklamasında bulundu.

Gözyaşı sisteminin yapılarının gebeliğin 5. haftasında, gözyaşı kanalının ise gebeliğin 8. haftasında oluşmaya başladığını belirten uzmanlar, “Bu oluşum ve gelişim gebelik süresince devam eder. Gözyaşı, gözyaşı bezinde oluşur küçük kanalcıklar aracılığıyla keseye dolar ve gözyaşı kanalı ile burun boşluğuna akar. Göz kapak kaslarının kasılması gözyaşını burun boşluğuna akıtmak için bir pompa etkisi yapar. Bu sistemin herhangi bir yerinde olan tıkanıklık göz sulanması ile sonuçlanır” dedi.

 

DOĞUMSAL GLOKOM DA GÖZ MUAYENESİNDE DEĞERLENDİRİLMELİ

Yeni doğan bebeklerde görülen göz yaşı tıkanıklığının sistem boyunca herhangi bir yerde olabileceği gibi büyük oranda göz yaşı kanalının burna açıldığı yerde görüldüğünün altını çizen uzmanlar, “Şikayetler doğumdan sonra birkaç hafta içinde başlar. Genellikle ilk bulgu sulanmadır. Ancak durum devam ettikçe sulanmaya halk arasında çapaklanma diye bilinen sarı renkte akıntı da eşlik eder” diye konuştu. Bebeklerde göz sulanmasının en sık sebebinin gözyaşı kanal tıkanıklığı olmasına rağmen başka sebeplerin de olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, “Bunlardan en önemlisi doğumsal glokom, yani göz tansiyonudur. Ayırıcı tanıda muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır. Doğumsal glokom kanal tıkanıklığına göre çok daha ciddi bir durumdur. Ayrıca kanalı tıkayan basit doğumsal bozukluğun yanı sıra tümörler ve kistler de göz önünde bulundurulmalı” açıklamasında bulundu.

 

TEDAVİ GÖZ SULANMASININ SEBEBİNE GÖRE YAPILMALI

Teşhisin dikkatli bir muayene ile başladığını vurgulayan uzmanlar, “Göz sulanmasının karakteri, eşlik eden başka bulguların varlığı büyük oranda fikir verir. Gerek duyulması halinde bebeğin uyutularak muayenesi, göz tansiyon ölçümü, korneanın çapı ölçümü, göz yaşı yolları görüntüleme gibi ek tetkiklere başvurulabilir” dedi. Tedavinin sulanmanın sebebine göre yapılması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, “Sıklıkla sebep doğumsal kanal darlığı veya tıkanıklığı olduğu için bu durumda tedaviyi ikiye ayırmak gerekir. Başlangıçta girişimsel olmayan tedavi önerilir, bu tedavide ana unsur gözyaşı kesesine yapılan masajdır. Burada amaç keseye masaj yapılarak kese içindeki basıncı artırıp kanal ucundaki tıkanıklığa sebep olan zarı açmaya yöneliktir. Uygun masaj ile olguların çoğu 1 yaşa kadar düzelmektedir. Masaj haricinde, gözdeki sulanma sarı akıntıya dönüyorsa bir enfeksiyon olduğu düşünülerek gerekli tedavi yapılmalı” şeklinde konuştu.

 

İLAÇ TEDAVİSİNDEN CERRAHİ GİRİŞİMİNE KADAR TEDAVİ YÖNTEMLERİ MEVCUT

İkinci tedavi seçeneğinin ise masaj yapılmasına rağmen bir yaşına kadar düzelmeyen durumda veya bebeğin bir yaştan daha küçük fakat kontrol edilemeyen gözyaşı yolları enfeksiyon durumlarında gözyaşı yolları sondalama işleminin olduğunu hatırlatan uzmanlar, “Bu işlem genel anestezi altında (uyutularak) yapılır ancak kısa süreli bir işlemdir. Bebeğin çok uzun süre anestezi alması gerekmez. İşlem önemli oranda sonuç verir” açıklamasında bulundu. Basit kanal tıkanıklığı dışında olan sulanma sebeplerinin tedavisinin ise tamamen nedene yönelik olduğunu hatırlatan uzmanlar, “Doğumsal glokom öncelikle düşünülmesi gereken ciddi bir durumdur. Bu durumda ilaç tedavisinden cerrahi girişimlere kadar tedavi yöntemleri vardır. Gözyaşı sistemini tıkayan tümör, kist vs. gibi durumlarda da yine sebebe yönelik tedaviler yapmak gerekir” dedi.

 

TEDAVİDE GEÇ KALINMAMALI

Kanal tıkanıklığı durumunda eğer geç kalınırsa sık enfeksiyona bağlı birtakım komplikasyonların oluşabileceğini hatırlatan uzmanlar, “Ayrıca sondalama işleminin başarısı 12- 15 aydan sonra her geçen gün azalmaktadır. Erken teşhis durumunda sondalama gibi basit bir girişimle sorun çözülecek iken bir yaştan sonra daha büyük ameliyatlara ihtiyaç olacaktır. Doğumsal glokomun geç teşhis edilmesi de ciddi kalıcı görme kaybına sebep olabilir” uyarısında bulundu.

 

Eklenme Tarih & Saat: 15.10.2020 - 10:55:02 Yazdır